Psychotherapie

Psychotherapie helpt u bij het verwerken van nare gebeurtenissen of bij het anders leren beoordelen en ervaren van situaties. Ook kan het uw gedrag veranderen. Het doel is dat u minder klachten hebt en dat uw functioneren verbetert.
De psychotherapeut maakt in één tot drie gesprekken een beoordeling van uw problemen en bespreekt deze met u. Daarna wordt overlegd over de wijze van behandeling en wat u ermee kunt bereiken. U kunt dan al of niet uw toestemming voor deze behandeling geven.
En niet onbelangrijk: psychotherapeuten zijn gebonden aan een beroepscode en aan een aantal wetten die ons werken aan regels bindt. U kunt informatie hierover op de pagina’s of websites van de therapeuten vinden.

De psychotherapeuten
De psychotherapeuten van dit gezondheidscentrum hebben allen hun eigen praktijk vorm gegeven. Voor u betekent het dat u rechtstreeks te maken hebt met uw psychotherapeut, of het nou gaat om het maken van een afspraak of om het bespreken van een rekening. Wij hebben allen een Universitaire opleiding afgerond tot psycholoog of arts en hebben daarna minstens vier jaar een postdoctorale opleiding gevolgd waarvan Psychotherapie deel uitmaakte. Vóórdat we onze eigen praktijken startten hebben we ruime ervaring opgedaan in gezondheidszorginstellingen. Naast wat we gemeen hebben, heeft ieder zijn eigen specialisaties en interesses.

Vergoeding
De hulp die onze psychotherapeuten bieden wordt vergoed via het basispakket van uw ziektekostenpolis. In 2016 heeft u een eigen risico van maximaal € 385 per jaar voor specialistische zorg. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van de huisarts voor SGGZ. Alleen als uw therapeut géén contract heeft met uw verzekeraar dan kunnen daar kosten bijkomen. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. U kunt dit bij ieder van ons navragen. Als u een restitutiepolis heeft dan zijn er géén of minder extra kosten; dit kunt u nagaan in uw polis.

Als u niet binnen 24 uur vóór een zitting heeft afgebeld en u verschijnt niet dan worden deze kosten niet meer vergoed door uw verzekeraar. U bent dan het volledige bedrag van deze zitting verschuldigd aan uw psychotherapeut.

U kunt over de verschillende praktijken lezen als u hier beneden op een praktijknaam klikt.